Småbolag-logga
Sun4 logo

Sun4Energy Group AB: Dotterbolaget Ide El vinner Upphandling Värd 8,5 MSEK

Sun4Energy Group AB tillkännager att dess dotterbolag, Ide El, har vunnit en upphandling värd 8,5 miljoner kronor. Detta är ett betydande avtal för Sun4Energy och visar på dotterbolagets förmåga att säkra och genomföra stora projekt inom energisektorn.

Stort Kontraktsvärde för Ide El

Upphandlingen vunnen av Ide El har ett totalt värde på 8,5 miljoner kronor. Detta markerar en viktig framgång för Sun4Energy Group och stärker dess närvaro på marknaden för energilösningar och elinstallationer.

Stärkande av Affärsrelationer

Genom att säkra detta betydande kontrakt visar Ide El sin förmåga att bygga och upprätthålla starka affärsrelationer med sina kunder. Bolaget har etablerat sig som en pålitlig partner inom energisektorn och fortsätter att leverera högkvalitativa tjänster och lösningar.

Om Sun4Energy Group AB

Sun4Energy Group AB är en ledande aktör inom energisektorn med fokus på att leverera hållbara och effektiva energilösningar. Genom sina dotterbolag erbjuder Sun4Energy ett brett utbud av produkter och tjänster inom solenergi, elinstallationer och energieffektivisering. Med en stark närvaro på marknaden och en dedikerad personalstruktur strävar Sun4Energy Group efter att vara en ledande aktör inom den gröna energiomställningen.