Småbolag-logga
Mindark logo

MindArk PE AB: Kvartalsrapport för Q1 avslöjar utmaningar och framsteg

Inledningsvis kan det konstateras att den svenska spelutvecklaren MindArk PE AB (”MindArk” eller ”Bolaget”) har offentliggjort sin kvartalsrapport för det första kvartalet 2024. Trots vissa utmaningar under perioden, har företaget fortsatt att satsa på innovativa lösningar och strategiska initiativ för att stärka sin position inom spelvärlden.

Finansiella Höjdpunkter: Jämförelse med Föregående År

Rapporten visar att MindArks nettoomsättning uppgick till 20,7 miljoner kronor under det första kvartalet 2024, en minskning jämfört med 26,5 miljoner kronor under samma period föregående år. Aktiverat arbete minskade också från 7,7 miljoner kronor till 5 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för kvartalet landade på 1,1 miljoner kronor, en nedgång från de 4,2 miljoner kronor som rapporterades under Q1 2023. Resultatet före skatt uppgick till 88 000 kronor, en markant minskning från de 4,5 miljoner kronor som noterades under samma kvartal föregående år.

Likviditet och Finansiell Ställning

Trots de minskade intäkterna och resultaten, visar rapporten att MindArk har en solid finansiell ställning. Bolaget hade likvida medel inklusive kortfristiga placeringar på 38,3 miljoner kronor och inga räntebärande skulder. Dessutom hade bolaget en avsättning för oförbrukade användarmedel på 35,6 miljoner kronor.

Orsaker Bakom Resultatminskningen

Enligt den tillförordnade VD:n Leif Evander Andersson, är de minskade intäkterna och resultaten främst hänförliga till att det första kvartalet 2023 var exceptionellt starkt. Detta berodde på lanseringen av MindArks 20-årsjubileumsevent TWEN under den perioden.

Fokus på AI-implementering

Under inledningen av 2024 har MindArk drivit den fortsatta implementeringen av AI inom organisationen. Andersson ser att denna satsning lönar sig genom effektivare processer, snabbare utveckling, förbättrade spelupplevelser och mer AI-anpassad datahantering. Detta kommer i sin tur leda till smartare strategiska beslut.

Framtidsutsikter och Fortsatt AI-Satsning

Trots de kortsiktiga utmaningarna ser MindArk positivt på framtiden. Företaget kommer att fortsätta sin satsning på AI-implementering inom organisationen, med förväntan om ökad effektivitet, snabbare utveckling och förbättrade spelupplevelser.

Finansiella Rapporter och Investerarinformation

MindArks finansiella rapporter, inklusive den aktuella kvartalsrapporten, finns tillgängliga på bolagets webbplats www.mindark.com.