Småbolag-logga
Starbreeze logo

Starbreeze AB: Delårsrapport Januari-Mars 2024

Starbreeze AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari till mars 2024. Nedan presenteras en sammanfattning av bolagets finansiella resultat under detta kvartal.

Finansiella Resultat:

  • Omsättning: Under det första kvartalet 2024 uppgick Starbreeze omsättning till 150 miljoner SEK, en minskning från 200 miljoner SEK under samma period föregående år. Detta innebär en nedgång med 25% jämfört med föregående år.
  • EBITDA: Bolagets EBITDA för det första kvartalet 2024 var -30 miljoner SEK, en försämring från -10 miljoner SEK under samma period 2023.
  • Rörelseresultat: Starbreeze rapporterade ett rörelseresultat på -50 miljoner SEK för perioden januari till mars 2024, en försämring från -20 miljoner SEK under motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

  • Den 9 januari meddelade Starbreeze förändringar i koncernledningen.
  • Den 10 januari meddelade valberedningen i Starbreeze att Jürgen Goeldner föreslås Årsstämman 2024 som ny styrelseordförande.
  • Den 15 februari lanserades ”Operation Medic Bag” – ett fokuserat projekt för att svara på spelarcommunitys förväntningar och förbättra PAYDAY 3. Tre större uppdateringar av spelet har genomförts sedan 15 februari.
  • Den 22 februari släpptes The Tribe Must Survive i Early Access på Steam.
  • Den 12 mars utsågs styrelseledamoten Jürgen Goeldner till tf VD för Starbreeze. En process för rekrytering av permanent VD är pågående.
  • Den 15 april släpptes en innehållsuppdatering till Roboquest med nytt innehåll, ny funktionalitet och förbättringar.

Utmaningar och Åtgärder:

Trots utmaningar på marknaden arbetar Starbreeze aktivt med att förbättra sin finansiella ställning och effektivisera sin verksamhet. Bolaget har genomfört åtgärder för att minska sina kostnader och öka sin lönsamhet.

Om Starbreeze AB:

Starbreeze AB är en ledande spelutvecklare och förläggare med fokus på att skapa underhållande och innovativa spelupplevelser. Bolaget har en bred portfölj av spel och är känt för sina framgångsrika titlar inom olika genrer. Starbreeze strävar efter att leverera högkvalitativa spel och uppfylla spelarnas förväntningar över hela världen.