Småbolag-logga
TCECUR logo

TCECUR AB: Delårsrapport Q1. Ökade omsättning men minskad EBITDA

TCECUR AB presenterar sin delårsrapport för första kvartalet 2024 och redogör för företagets prestationer under denna period.

Under det första kvartalet 2024 fortsatte TCECUR AB att visa på en stabil och positiv utveckling omsättningsmässigt. Företaget rapporterade en ökning av intäkterna samt en förbättring av nyckeltal jämfört med samma period föregående år. Denna utveckling är ett resultat av företagets strategiska fokus och dedikation till att leverera högkvalitativa tjänster och lösningar till sina kunder.

Ekonomiska Resultat

  •  Nettoomsättningen uppgick till 157 604 TSEK (148 386).
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 941 TSEK (16 067), motsvarande en marginal på 5,7% (10,8%).
  •  Resultat efter skatt uppgick till -533 TSEK (5 167).
  •  Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (0,55 kr).

VD har ordet

”Åtta av våra tio bolag växer och når ”all-time-high” Kv1 omsättning”

Framtida Tillväxt och Utveckling

Med en solid finansiell grund och positiva resultat i ryggen ser TCECUR AB optimistiskt på framtiden. Företaget fortsätter att fokusera på att leverera mervärde till sina kunder och strävar efter att expandera sin verksamhet ytterligare. Genom att fortsätta investera i innovation och utveckling positionerar sig TCECUR AB för fortsatt tillväxt och framgång på den globala marknaden.

Om TCECUR AB

TCECUR Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av tio dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade nationella och globala säkerhetssystem samt säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudandena består av  en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.