Småbolag-logga
Samtrygg logo

Samtrygg Group AB: Lysande kvartalsrapport Q1

Samtrygg Group AB: Kvartalsrapport Q1 2024

Samtrygg Group AB har nyligen släppt sin kvartalsrapport för det första kvartalet 2024, som visar på positiva resultat och strategiska framsteg. Under detta kvartal har Samtrygg fortsatt att stärka sin position som en ledande aktör inom fastighetssektorn.

Under det senaste kvartalet har Samtrygg även gjort sitt första förvärv för att stärka sin position och utöka sitt serviceerbjudande vilket bidragit till starkt ökat resultat.

Q1 2024 i korthet

  • Försäljningsintäkter för Q1 2024 uppgick till 19,2 (13,3) MSEK, vilket innebär en ökning med 45% jämfört med motsvarande period 2023.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 4,0 (0,6) MSEK.

Väsentliga händelser

  • Den 26 januari förvärvades Be Resident AB vilket stärker Samtryggs erbjudande till privatpersoner samtidigt som det breddas till företag.
  • Den 6 mars avhölls årsstämma. Till bolagets styrelse utsågs Linda Hellqvist och Bernt-Olof Gustafsson (omval) samt Anton Present Hasselgren och Armando Coppola (nyval).
  • Den 1 januari höjdes Riksbankens referensränta från 3,5 till 4,0 procent.

Framtidsutsikter och Tillväxtplaner

Samtrygg ser optimistiskt på framtiden och fortsätter att fokusera på tillväxt och utveckling. Bolaget planerar att fortsätta sin expansion och diversifiering genom att erbjuda innovativa lösningar och högkvalitativa tjänster till sina kunder. Samtrygg strävar efter att bibehålla sin position som en pålitlig och förtroendefull partner inom fastighetssektorn.

VD:n Kommenterar

”Vi är nöjda med våra resultat under det första kvartalet 2024 och ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa. Förvärven av Real Finans och andra strategiska partnerskap har stärkt vår position på marknaden och gett oss möjlighet att erbjuda ännu bättre service till våra kunder”, säger VD:n för Samtrygg Group AB.

Viktig Information

Denna artikel är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte finansiell rådgivning. Investerare uppmanas att konsultera en professionell finansiell rådgivare innan de fattar några investeringsbeslut.