Småbolag-logga
Jumpgate

Jumpgate AB: Tivola Games Avyttrar Mobilspelsportföljen för ca 8,2 Miljoner kr

Jumpgate AB meddelar att dess portföljbolag Tivola Games har framgångsrikt ingått ett avtal med Trophy Games om att avyttra sin mobilspelsportfölj för cirka 8,2 miljoner kronor (700 tusen EUR). Detta avtal innebär att Tivola Games säger adjö till sina spel baserade på en ”free-to-play” modell till förmån för en koncentration på premiumspel för PC och konsol.

Strategisk Fokusering och Kapitalfrigörelse

Genom att avyttra mobilspelsportföljen frigör Tivola Games kapital som kan användas för att stärka Jumpgate AB:s balansräkning och minska skuldsättningen. Denna strategiska åtgärd är en del av Jumpgate AB:s övergripande fokus på att förbättra lönsamheten och stärka bolagets finansiella ställning.

Stärkning av Affärsmodell och Resurser

Beslutet att avyttra mobilspelsportföljen är i linje med Jumpgate AB:s strategiska inriktning och stärker bolagets resurser för att fokusera på premiumspelutveckling. Genom att sälja portföljen till Trophy Games ges spelen möjlighet att fortsätta leva vidare i ett annat hem, samtidigt som Tivola Games kan koncentrera sig på att skapa högkvalitativa spel för PC och konsol.

Potentiell Tillväxt och Investeringar

Med detta avtal visar Jumpgate AB sin förmåga att fatta strategiska beslut som gynnar bolagets långsiktiga tillväxt och lönsamhet. Trots den nedtryckta aktiekursen har bolaget potential att återhämta sig och leverera positiva resultat, vilket kan öppna upp för investeringsmöjligheter för intresserade investerare.

Denna artikel är endast för informationsändamål och utgör inte finansiell rådgivning. Var noga med att konsultera en professionell finansiell rådgivare innan du fattar några investeringsbeslut.