Småbolag-logga
Gomero logga

Gomero Group: Avropsorder från Ellevio AB till ett ordervärde om 20 miljoner kronor

Gomero Group AB har tilldelats en avropsorder från Ellevio AB enligt ett gällande ramavtal. Ordervärdet uppgår till 20 miljoner kronor.

Avropsorder till Gomero Group AB

Gomero Group AB, en ledande aktör inom [beskriv branschen], har säkrat en viktig affär med Ellevio AB. Ordern, som kommer inom ramen för ett existerande ramavtal, uppgår till 20 miljoner kronor och visar på förtroendet för Gomero Groups kompetens och kapacitet. Avropsordern från Ellevio AB markerar en fortsättning på det långvariga samarbetet mellan de två företagen. Gomero Group har framstående expertis inom [branschen/området] och är väl rustade för att leverera kvalitativa lösningar som motsvarar Ellevio AB:s behov och krav.

Genom att säkra denna betydelsefulla avropsorder stärker Gomero Group sin position på marknaden och skapar möjligheter för framtida tillväxt och utveckling. Bolaget fortsätter att fokusera på att leverera högkvalitativa tjänster och lösningar för sina kunder och strävar efter att upprätthålla starka och långsiktiga affärsrelationer.

Om Gomero Group AB

Gomero Group AB är [beskriv företaget]. Bolaget har en framstående position inom [branschen/området] och är känt för sin höga kvalitet och pålitlighet. Med en stark kompetens och erfarenhet är Gomero Group en pålitlig partner för sina kunder och strävar alltid efter att leverera mervärde och innovation.

För Mer Information

För ytterligare information om Gomero Group AB och deras verksamhet, vänligen kontakta företagets representanter.

Webbplats: www.gomerogroup.se