Småbolag-logga
24SevenOffice

24SevenOffice: Delårsrapport Januari–Mars 2024

Stark Tillväxt och Framsteg

24SevenOffice Scandinavia AB offentliggör idag sin delårsrapport för perioden januari till mars 2024, som visar på en fortsatt imponerande tillväxt och framsteg för bolaget.

Finansiella Höjdpunkter:

  • Omsättningen ökade med 15% jämfört med samma period föregående år och uppgick till 48 miljoner kronor.
  • Bruttovinsten för kvartalet ökade med 20% och uppgick till 32 miljoner kronor.
  • EBITDA-resultatet förbättrades med 25% och uppgick till 12 miljoner kronor.
  • Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten var positivt och ökade med 30% jämfört med samma period föregående år.

Investeringar och Utveckling:

Under det första kvartalet 2024 fortsatte 24SevenOffice att investera i innovation och utveckling av sina produkter och tjänster. Bolaget lanserade flera nya funktioner och förbättringar för att möta kundernas ökande behov av digitaliserade lösningar.

Framtidsutsikter och Fokus:

Med en stabil tillväxt och en stark finansiell position fokuserar 24SevenOffice på att fortsätta leverera högkvalitativa lösningar och service till sina kunder. Bolaget planerar att fortsätta sin expansion på marknaden och att fortsätta investera i innovation för att förbli ledande inom branschen.

Om 24SevenOffice Scandinavia AB:

24SevenOffice Scandinavia AB är ett ledande företag inom molnbaserade affärssystem och erbjuder en helt integrerad plattform för företagsadministration, inklusive bokföring, fakturering, CRM och HR. Bolaget är noterat på Nordic SME med ett ungefärligt börsvärde på 300 miljoner kronor.

För Mer Information:

För ytterligare detaljerad information om denna delårsrapport och 24SevenOffice Scandinavia AB, vänligen kontakta bolagets representanter.


Webbplats: www.24sevenoffice.se