Småbolag-logga
Mag Interactive

MAG Interactive förbättrar sin EBITDA marginal för September-Februari 2023/2024

MAG Interactive, ett framstående teknikbolag specialiserat på spelutveckling, har nyligen rapporterat om förbättringar i sin justerade EBITDA marginal under andra kvartalet till 27%. Bolaget, som är noterat på First North Stockholm och har en aktiemarknadsvärde på 249 miljoner SEK, har lyckats sänka sina volymer av User Acquisition, vilket har resulterat i en minskning av nettoomsättningen med 25% jämfört med föregående år.

Nyckelfakta om kvartalsrapporten

För att ge en klar översikt över MAG Interactives prestation under perioden december 2023 – februari 2024, följer här några viktiga punkter:

 • Justerad EBITDA för kvartalet var 19 708 TSEK (8 445 TSEK), en ökning med 11 263 TSEK
 • Koncernens nettoomsättning för kvartalet var 71 886 TSEK (96 113 TSEK), vilket motsvarar en minskning med 25%
 • Koncernens spelbidrag för kvartalet var 53 474 TSEK (42 944 TSEK), en ökning med 25%
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för kvartalet 6,6 US cents (7,8 US cents), en minskning med 15%
 • Resultat per aktie under kvartalet var -0,48 SEK/aktie (-0,12 SEK/aktie)
 • Justerat resultat per aktie under kvartalet var 0,19 SEK/aktie (-0,16 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för kvartalet uppgick till 8 248 TSEK (41 171 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,2 miljoner respektive 3,1 miljoner under kvartalet, en minskning med 11% respektive 17%

VD-kommentar i sammandrag

Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive, uttryckte sin tillfredsställelse över bolagets prestation under kvartalet. Han nämnde att deras live-spel fortsätter att vara stabila när det gäller dagliga aktiva användare (DAU), och verksamheten fortsätter att vara lönsam med en solid vinstmarginal och hälsosam kassaflödesgenerering.

Hasselberg nämnde också mjuklanseringen av det nya spelet Crozzle, som är ett resultat av deras modulära process för att bygga spel. Detta tävlingsinriktade korsordsspel ger en möjlighet att få uppmärksamhet från ordspelsfantaster världen över eftersom det erbjuder något helt nytt på marknaden.

Vidare diskuterade Hasselberg bolagets förväntningar på Crozzle och dess potential att bidra till en global lansering framöver. Han tillade att nyckeltalen i de tidiga stadierna av mjuklanseringen ser lovande ut och de kommer behöva ägna ytterligare några månader till att balansera spelet, lägga till mer innehåll och finjustera marknadsföringskampanjerna.

Till sist uttryckte Hasselberg sin tacksamhet till alla på MAG för deras fantastiska bidrag detta kvartal och till bolagets aktieägare för det fortsatta stödet för deras mission att underhålla miljontals spelare över hela världen.

Perioden september 2023 – februari 2024 i sammandrag (6 månader)

Under perioden september 2023 – februari 2024 upplevde MAG Interactive följande:

 • Justerad EBITDA för perioden var 38 823 TSEK (6 697 TSEK), en ökning med 32 126 TSEK
 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 148 631 TSEK (193 439 TSEK), vilket motsvarar en minskning med 23%
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 108 337 TSEK (76 079 TSEK), en ökning med 42%
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 6,7 US cents (7,8 US cents), en minskning med 14%
 • Resultat per aktie under perioden var -0,31 SEK/aktie (-0,54 SEK/aktie)
 • Justerat resultat per aktie under perioden var 0,32 SEK/aktie (-0,63 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 19 440 TSEK (92 325 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,1 miljoner respektive 3,0 miljoner under perioden, en minskning med 10% respektive 17%

Slutsats

MAG Interactive fortsätter att göra betydande framsteg inom spelindustrin. Med en förbättrad EBITDA marginal och en minskning i user acquisition volymer, ser företaget fram emot ytterligare framgång och tillväxt i framtiden.