Småbolag-logga
PixelFox logga

Pixelfox rapporterar positiv EBITDA i mars

Framgångsrik tillväxtstrategi

Pixelfox en framstående aktör inom e-handel och retail, har rapporterat en uppåtgående trend i sina finansiella resultat för mars 2024. Företaget redovisade en omsättning på 8,3 MSEK och ett positivt EBITDA-resultat på 0,6 MSEK.

Enligt företagets verkställande direktör,Robin Bäcklund, beror denna positiva utveckling på en framgångsrik tillväxtstrategi som innefattar att utveckla kärnverksamheten och addera nya bolag och produkter till portföljen.

”Vi fortsätter att lägga stort fokus på att utveckla vår kärnverksamhet samt att addera bolag och produkter till vår portfölj. Vi tror fast på att genom kontinuerlig innovation och förvärv kan vi fortsätta leverera värdefulla lösningar till våra kunder,” säger Robin Bäcklund.

Pixelfoxs verksamhet

Pixelfox är ett svenskt företag som verkar inom sektorn för handel och varor. Dess huvudsakliga verksamhetsområde är e-handel, men företaget har även investerat i retail och industri.

Företaget erbjuder bland annat partyartiklar och dekorationer för olika högtider som bröllop, kalas, dop och andra festligheter. Dessutom erbjuder Pixelfox väggkonst. Bolaget är primärt verksamt på den svenska marknaden.

Pixelfoxs finansiella resultat i detalj

Här är en detaljerad titt på Pixelfoxs finansiella resultat för mars 2024 jämfört med mars 2023:

Period

Omsättning 2024

EBITDA 2024

Omsättning 2023

EBITDA 2023

Mars

8,3 MSEK

0,6 MSEK

3,7 MSEK

-0,3 MSEK

Slutsats

Pixelfoxs positiva EBITDA-resultat i mars visar på en stark tillväxt inom företaget. Detta är ett klart tecken på att företagets strategi att fokusera på kärnverksamheten och att expandera genom förvärv och innovation bär frukt. Pixelfox ser fram emot att fortsätta denna positiva trend i framtiden.

För mer information om Pixelfox och dess finansiella prestationer, kontakta Robin Bäcklund, VD, Pixelfox AB, via e-post påir@wearepixelfox.com.

Källa:Cision