Småbolag-logga
checkin.com

Checkin.com Group: Styrelseordförande Anders Borg avstår från omval

Inledning

Checkin.com Group, ett framstående svenskt SaaS-företag inom teknikindustrin, är känt för sin innovativa AI-programvara för checkins. Bolaget är noterat på First North Stockholm.

Anders Borgs beslut att avstå från omval

Den nuvarande styrelseordföranden för Checkin.com Group, Anders Borg, har nyligen meddelat att han inte kommer att ställa upp för omval vid den kommande årsstämman i maj 2024.

”Jag vill tacka Checkin.com Groups aktieägare för förtroendet under dessa intensiva och roliga år. Då jag nyligen nominerats till styrelseordförande i LKAB har jag, efter Checkin.com:s årsstämman i maj, dessvärre inte längre möjlighet att åta mig ytterligare ett år som ordförande i bolaget”, kommenterar Anders Borg.

Valberedningens respons och framtida planer

Valberedningen för Checkin.com Group har i ljuset av Borgs beslut beslutat att föreslå att Kristoffer Cassel väljs till ny styrelseordförande vid den kommande årsstämman.

Checkin.com Groups framtid ser ljus ut trots det oväntade beskedet om Anders Borgs avståndstagande från omval. Med Kristoffer Cassel som potentiell ny styrelseordförande är företaget redo att fortsätta sin framgångsrika resa.

Referenser