Småbolag-logga
Gomero logga

Gomero Group AB: Uppgraderingar till 4G/5G skapar ökad orderingång

Gomero Group AB är en aktör inom energisektorn som utvecklar tekniska system och tillhörande tjänster för att automatisera och prediktera underhåll inom olika industriella processer. Börsvärdet ligger på ringa 40Mkr. Med en bred portfölj av tekniska produkter för mätning, styrning och dataanalys betjänar de kunder inom energidistribution, energilagring, energiproduktion och elintensiv industri. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg och är verksamt på den europeiska marknaden.

Orderingång och framtida planer

Gomero har redan fått in order på totalt 6,6 Mkr från flera kunder för uppgraderingar till 4G/5G under 2024. Bolaget förväntar sig fortsatt hög orderingång under 2024 och fokuserar främst på Sverige och Australien. Efter att ha slutfört uppgraderingarna i dessa länder kommer Gomero att rikta in sig på att uppgradera installerade enheter i Finland, Norge, Danmark och Tyskland.

För att ytterligare öka värdet för sina kunder har Gomero implementerat flera nya funktioner i samband med uppgraderingen. En av dessa funktioner är en förbättrad övervakning av SIPP-enhetens ingående komponenter. Detta leder till effektivare underhåll, bättre prestanda och ökad hållbarhet.

Gomero Group AB fortsätter att arbeta med en kundcentrerad och långsiktig strategi. Genom att erbjuda högpresterande lösningar och snabb och pålitlig kommunikation strävar bolaget efter att möta sina kunders behov över hela produktlivscykeln.