checkin.com

Checkin.com Group – Årsrapport 2023

Sammanfattning

Checkin.com Group, ett svenskt SaaS-bolag med en egenutvecklad mjukvara för incheckning och användarautentisering online, har nyligen rapporterat sina finansiella resultat för 2023. Bolaget redovisar en imponerande tillväxt med ökande nettoomsättning, starka lönsamhetsmått och betydande kassaflöde från den löpande verksamheten. Dessutom har Checkin.com Group lyckats expandera till nya kundsegment och fortsätter att investera i forskning och utveckling samt utvärdera förvärvsmöjligheter för att stärka sin teknikledarskap.

Finansiella Resultat för 2023

Under 2023 har Checkin.com Group fortsatt att visa imponerande tillväxt och starka lönsamhetsmått. Nettoomsättningen ökade till 96 987 KSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 38% jämfört med föregående år. Majoriteten av denna tillväxt, 37%, var organisk. Bruttoresultatet för perioden uppgick till 79 690 KSEK med en marginal om 82%. EBITDA för 2023 uppgick till 27 204 KSEK med en marginal om 28%. Kassaflödet från den löpande verksamheten var imponerande 24 627 KSEK, vilket möjliggjorde återinvesteringar i forskning och utveckling samt stärkte nettokassan med nästan 7 MSEK. Net Revenue Retention LTM uppgick till 141%, vilket visar på bolagets förmåga att behålla befintliga kunder och öka intäkterna från dem.

Framtida Möjligheter och Förvärv

Checkin.com Group planerar att fortsätta sin kapitaleffektiva tillväxt genom både organisk tillväxt och strategiska förvärv. Bolaget har identifierat möjligheter att skapa aktieägarvärde genom att lägga till spetsteknik inom specifika områden samtidigt som de bygger skala. Med sin starka organiska momentum och starka teknikledarskap siktar Checkin.com Group på att utnyttja förvärvsmöjligheter för att ytterligare stärka sin position på marknaden. Bolaget har genomfört två framgångsrika förvärv tidigare och arbetar nu aktivt med att utforska nya förvärvsmöjligheter.