Småbolag-logga
paradox

Paradox Interactive AB: Rapport 2023 – En Översikt

Paradox Interactive AB är en framstående spelutvecklare som specialiserar sig på strategiska spel. Bolaget är känt för sina framgångsrika titlar som Cities: Skylines, Europa Universalis och Crusader Kings. Med sitt huvudkontor i Stockholm har Paradox Interactive etablerat sig som en global aktör inom spelindustrin.

I denna rapport kommer vi att granska Paradox Interactives bokslut för året 2023. Vi kommer att analysera företagets ekonomiska prestationer, viktiga händelser och framtidsutsikter. Låt oss dyka djupare in i rapporten och utforska vad som har hänt under det senaste året för Paradox Interactive.

Omsättning och Resultat

Under fjärde kvartalet 2023 uppgick Paradox Interactives omsättning till 995,6 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 72% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet var 123,9 MSEK, vilket innebar en minskning med 49%. Trots nedskrivningar på 175,8 MSEK, var resultatet efter finansiella poster 131,3 MSEK och efter skatt 98,3 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 525,5 MSEK, och bolaget hade likvida medel på 1 098,0 MSEK vid slutet av perioden.

Helåret 2023 visade också en positiv utveckling för Paradox Interactive. Omsättningen ökade till 2 642,1 MSEK, en ökning med 34% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för helåret var 657,9 MSEK, med en minskning på 26% jämfört med föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 687,7 MSEK och efter skatt till 530,6 MSEK.

Viktiga Händelser

Under fjärde kvartalet 2023 genomförde Paradox Interactive flera viktiga händelser. Spelet ”Cities: Skylines II”, utvecklat av Colossal Order, släpptes till PC och fick en positiv respons från spelare. ”The Lamplighters League”, utvecklat av Harebrained Schemes, släpptes till både PC och Xbox Series X|S. Tyvärr tvingades bolaget skriva ned spelets kvarvarande balanserade utvecklingskostnad på 250,4 MSEK före skatt.

Paradox Interactive släppte också flera nya nedladdningsbara innehåll till sina befintliga spel under perioden. Bland dessa kan nämnas ”Arms Against Tyranny” till Hearts of Iron IV, ”Legacy of Persia” till Crusader Kings III, ”King of Kings” till Europa Universalis IV, ”Astral Planes” till Stellaris, ”Empire & Ashes” till Age of Wonders 4, ”Colossus of the South” till Victoria 3 och ”Amelia the Queen” till Across the Obelisk.

Under helåret 2023 fortsatte Paradox Interactive att nå viktiga milstolpar. Bolaget slog omsättningsrekord både på helåret och i fjärde kvartalet. Dessutom uppnådde Paradox Interactive en stabil spelarbas med över sex miljoner spelare. Trots framgångarna konstaterades det att bolagets EBIT inte nådde önskad nivå, vilket ledde till en stor nedskrivning.

Framtidsutsikter och VD:s Kommentar

Trots de utmaningar som Paradox Interactive står inför, är företagets VD, Fredrik Wester, optimistisk inför framtiden. Han noterade att 2023 var ett år med många passerade milstolpar för bolaget, men att det finns potential att nå ännu högre höjder. Trots att kvartalets spelreleaser inte levde upp till förväntningarna, ser Wester fram emot att fortsätta utveckla och förbättra Paradox Interactives spelportfölj.