Småbolag-logga
Incoax

InCoax Networks: Nya Beställningar på 21 MSEK

Inledning

InCoax Networks AB, ett svenskt telekombolag med fokus på telekom- och bredbandslösningar, har nyligen meddelat att de har erhållit nya beställningar till ett samlat värde av 2 miljoner USD, motsvarande cirka 21 miljoner SEK. Dessa beställningar omfattar systemprodukter, mjukvaruunderhåll, drift- och plattformssupport från en FiberLAN-operatör i USA. Detta är en del av den fortsatta expansionen av InCoax lösningar och säkerställer tillgången på produkter och tjänster under 2024.

Bakgrund och Verksamhet

InCoax Networks AB grundades år 2009 och har sitt huvudkontor i Gävle, Sverige. Bolaget är inriktat på att leverera höghastighetsprodukter och tjänster inom telekom- och bredbandssektorn, med särskilt fokus på IP- och surflösningar med gigabithastighet. InCoax utvecklar både hård- och mjukvara och betjänar en bred kundbas inom olika branscher, främst företagskunder. Genom att använda befintliga koaxialkabelnät i fastigheter möjliggör InCoax förlängning av fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA) till bredbandsoperatörer över hela världen.

Framtida Möjligheter

InCoax Networks fortsätter att arbeta för att expandera sin närvaro på marknaden och erbjuda innovativa lösningar inom telekom- och bredbandssektorn. Genom att utnyttja fördelarna med befintliga koaxialkabelnät kan InCoax erbjuda kostnadseffektiva och pålitliga bredbandsanslutningar till bredbandsoperatörer över hela världen. De nya beställningarna från FiberLAN-operatören är ett tydligt tecken på förtroende för InCoax Networks och deras förmåga att leverera högkvalitativa produkter och tjänster.