Småbolag-logga
logga-Soltech-Energy

Soltech Energy Sweden vinner affär i Holland värd 28 MSEK

Soltech Energy

Soltech Energy Sweden, en ledande aktör inom solenergi, har inlett året starkt genom att vinna en betydande affär i Nederländerna värd 28 miljoner kronor. Det nederländska solenergiföretaget 365zon har valt Soltech Energy som sin partner för att installera solpaneler på hundratals hus i Nederländerna under 2024. Denna affär är en viktig milstolpe för Soltech Energy och bekräftar deras ställning som en pålitlig och framgångsrik aktör inom solenergibranschen.

Bakgrundsinformation om Soltech Energy Sweden

Soltech Energy Sweden grundades 2012 och är en helhetsleverantör inom solenergi. Bolaget utvecklar, säljer och installerar solenergilösningar för både företag och privatpersoner. Genom förvärv av bolag inom sol, tak, fasad och elbranschen konsoliderar Soltech Energy marknaden och stärker sin position som en ledande aktör inom energisektorn. Med huvudkontor i Stockholm och verksamhet i Sverige och Europa strävar Soltech Energy efter att främja hållbarhet och förnybar energi.

Soltech Energy vinner solenergiauktion i Nederländerna

365zon, den största villaägarföreningen i Nederländerna, anordnar solenergiauktioner för att erbjuda sina medlemmar marknadsledande solenergitjänster och installationstjänster. Soltech Energy har tidigare samarbetat med 365zon och genomfört framgångsrika solenergiprojekt. Det senaste avtalet innebär att Soltech Energy kommer att installera solpaneler på hundratals hus under de första två kvartalen av 2024.

Lars Buuts, VD på 365zon, uttrycker sin glädje över att ha vunnit auktionen och betonar vikten av att stödja kundernas hållbarhetsarbete. Att få förnyat förtroende från en villaägarförening visar att 365zon betraktar Soltech Energy som en pålitlig och trovärdig partner.

Stefan Ölander, VD på Soltech Energy, gratulerar Lars Buuts och hans team för deras imponerande prestation och framhåller att affären bevisar Soltech Energys trovärdighet och förmåga att samarbeta med viktiga aktörer inom branschen.