Småbolag-logga
Mag Interactive

MAG Interactive publicerar delårsrapport Sept-Nov

MAG Interactive, en framstående aktör inom den mobila spelindustrin, har nyligen publicerat sin delårsrapport för perioden september till november 2023. Rapporten ger en inblick i företagets prestationer under det angivna kvartalet och visar på en blandning av framgångar och utmaningar. I denna artikel kommer vi att gå igenom de väsentliga delarna av rapporten och analysera dess betydelse för MAG Interactives framtida tillväxt och aktievärde.

En Ökning i EBITDA och Minskning i Nettoomsättning

Under Q1 2023 nådde MAG Interactives EBITDA 20 MSEK, vilket motsvarar en ökning på 20 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år[^1^]. Detta är ett betydande framsteg för företaget och visar på dess förmåga att förbättra sin lönsamhet.

Å andra sidan minskade nettoomsättningen med 21% under samma period, vilket främst berodde på lägre volymer av user acquisition[^1^]. Kostnaderna för user acquisition uppgick till 11 192 TSEK, vilket markerar en betydande nedgång jämfört med föregående år[^1^].

Spelbidrag och Spelarantal

MAG Interactives spelbidrag ökade med 66% under Q1 2023, vilket är en imponerande siffra och indikerar en stark tillväxt inom företagets spelportfölj[^1^]. Dagligt och månatligt antal spelare minskade dock med 9% respektive 17% under samma period[^1^].

För att förbättra spelupplevelsen och engagemanget hos sina spelare har MAG Interactive kontinuerligt förbättrat sina spel. Ett exempel på detta är Quizkampen, som har sett en betydande förbättring efter lanseringen av Frågesvepets ligor och ett 10-årsjubileumsevent i Tyskland[^1^].

Framtida Utsikter och Investerarmöjligheter

Trots de utmaningar som MAG Interactive mötte under Q1 2023, visar företagets prestationer och strategiska initiativ på en positiv framtid. Med en stark portfölj av spel och en fortsatt fokus på att förbättra spelupplevelsen för sina användare, har MAG Interactive möjligheten att nå nya höjder inom den mobila spelindustrin.

Investerare och aktieägare kan vara intresserade av att följa MAG Interactives prestationer och strategiska framsteg, då dessa kan ha en direkt inverkan på företagets aktievärde och avkastning på investeringen.

Presentation och Rapport Tillgänglighet

Delårsrapporten presenteras av VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander på Twitch den 17 januari 2024 kl. 10:00[^1^]. Presentationen kommer att ges på engelska och kan ses på MAG Interactives Twitch-kanal[^1^]. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor till VD Hasselberg på den sociala media-plattformen X under dagen[^1^].

För mer information och den fullständiga delårsrapporten kan du besöka MAG Interactives hemsida påhttps://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/[^1^].

Sammanfattning

MAG Interactives delårsrapport för perioden september till november 2023 visar på en ökning i EBITDA och en minskning i nettoomsättning. Trots utmaningar inom user acquisition har företaget sett en betydande tillväxt inom sitt spelbidrag. VD Daniel Hasselberg betonade betydelsen av långsiktig tillväxt och uttryckte sin entusiasm över företagets nya korsordsspel, Crozzle. Investerare och aktieägare bör följa MAG Interactives prestationer och strategiska framsteg för att bedöma dess potential som en lönsam investering inom den mobila spelindustrin.