Småbolag-logga

Thunderful – Marknaden sänker aktien 34% efter rapport

Gamingkoncernen Thunderful levererar en kvartalsrapport med kraftigt ökad vinst och även lite tillväxt. Trots detta sänker börsen aktien kraftigt, en trolig bidragande orsak är det negativa kassaflödet bolaget har haft de senaste åren. Börsvärdet är strax över 1100Mkr, så sett till EBITDA och EBITA så ser bolaget ut att ha en ganska modest värdering.

Andra kvartalet april–juni 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 23,2 procent till 715,3 MSEK (580,7 MSEK).
  •  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 147,1 procent till 24,8 MSEK (10,0 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 3,2 procent (1,6 procent).
  • Justerad EBITDA ökade med 19,0 procent till 83,2 MSEK (69,9 MSEK), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 10,7 procent (11,3 procent).
  • Justerad EBITA ökade med 56,0 procent till 50,1 MSEK (32,1 MSEK), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 6,5 procent (5,2 procent).
  • Kvartalets resultat uppgick till –60,4 MSEK (–21,8 MSEK).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till –0,86 SEK (–0,31 SEK).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –29,5 MSEK (–40,1 MSEK).
  • Koncernens likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick den 30 juni 2023 till 283,2 MSEK (335,2 MSEK).

Ni hittar hela rapporten här