QleanAir – Fina siffror

QleanAir gick upp 19% efter dagens kvartalsrapport. Vid en snabb anblick så ser det välförtjänt ut, men som alla vet så behöver man grotta ner sig på djupet för att förstå varför bolagets resultat ökade procentuellt sätt så mycket mer än omsättningen.

April – juni 2023 i sammandrag
– Nettoomsättning 134,9 Mkr (108,3), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 128,7 Mkr
– Återkommande intäkter 77,5 Mkr (69,8)
– Orderingång 105,0 Mkr (89,3) 
– EBITDA 29,7 Mkr (18,9)
– EBITDA-marginal 22,0 % (17,4 %)
– Rörelseresultat (EBIT) 21,1 Mkr (11,3)
– Rörelsemarginal 15,6 % (10,4 %)
– Resultat per aktie 1,18 kronor (0,51)
– Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,9 Mkr (9,0)

LÄS HELA RAPPORTEN HOS MFN.SE

OM BOLAGET

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom marknaden för luftrening av inomhusmiljöer. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar med ett fullserviceerbjudande. QleanAirs lösningar är utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och recirkulerar inomhusluft. Bolaget har närmare 12 000 installerade enheter hos över 3 500 kunder inom marknaderna för EMEA, APAC och Americas. För helåret 2022 hade QleanAir en nettoomsättning om 455 Mkr och justerad rörelsemarginal uppgick till 10,9 procent. QleanAir har sitt huvudkontor i Solna i Sverige och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn QAIR.