Arcoma_logo

Arcoma redovisar rekordresultat för 2023

Företagsinformation

Arcoma är ett framstående svenskt företag inom medicinteknik, med specialisering på integrerade digitala röntgensystem. Företaget har etablerat sig som en ledande leverantör av högkvalitativa och tekniskt avancerade system inom branschen. Med sin skandinaviska design och innovativa lösningar erbjuder Arcoma sina kunder kompletta och funktionella digitala röntgensystem. I denna artikel kommer vi att utforska Arcomas verksamhet, dess senaste framgångar och framtidsutsikter.

Arcomas Framgångar och Ekonomiska Resultat

Under de senaste åren har Arcoma visat imponerande tillväxt och lönsamhet. Bolagets senaste bokslutskommuniké från 2023 visar på en rekordstark kvartalsprestation med en ökning av nettoomsättningen med 24% och en ökning av EBITDA med hela 134%. Denna imponerande utveckling är en direkt följd av Arcomas strategiska fokus och engagemang för att erbjuda innovativa lösningar till sina kunder.

Bokslutskommuniké 2023

Arcoma rapporterade betydande framsteg och starka finansiella resultat för det fjärde kvartalet 2023. Under detta kvartal uppgick nettoomsättningen till 51 327 kSEK, jämfört med 41 254 kSEK under samma period föregående år. EBITDA, ett nyckeltal för företagets lönsamhet, ökade till 5 710 kSEK jämfört med 2 439 kSEK föregående år. Resultatet efter skatt ökade till 2 518 kSEK från 253 kSEK föregående år, vilket innebär en betydande förbättring. Resultatet per aktie uppgick till 0,19 SEK jämfört med 0,02 SEK föregående år.

Ackumulerat 2023

Under hela 2023 visade Arcoma en imponerande tillväxt och ökade sin nettoomsättning till 163 015 kSEK, en ökning från 125 046 kSEK föregående år. EBITDA för året uppgick till 12 747 kSEK jämfört med 9 722 kSEK föregående år. Resultatet efter skatt ökade till 2 564 kSEK från 1 902 kSEK föregående år. Resultatet per aktie förbättrades till 0,19 SEK från 0,14 SEK föregående år.

VD-kommentar och Framtidsutsikter

Mattias Leire, VD för Arcoma, uttryckte sin glädje över företagets fortsatta tillväxt och lönsamhet. Han betonade betydelsen av Arcomas premiumsystem Precision i5, som har varit en stark tillväxtdrivare för företaget under 2023. Precision i5 erbjuder ledande bildkvalitet och har framgångsrikt blivit en attraktiv produkt för Arcomas kommersiella partners.

Leire nämnde också Arcomas långsiktiga samarbete med OEM-partnern Canon Medical Systems i Nordamerika. Samarbetet har gett betydande resultat, med en tillväxt på 49% under det senaste kvartalet. Leire framhöll att Canon har gjort betydande investeringar i sin röntgenavdelning, och tillsammans med Arcomas produkter har de lyckats framgångsrikt erbjuda lösningar som möter marknadens behov.

Arcoma har också arbetat aktivt för att skapa effektivitet och skalbarhet i sin organisation. Genom kostnadskontroll och kontinuerliga förbättringar i produktionen har företaget kunnat erbjuda korta leveranstider och möta kundernas behov. Arcomas starka avslutning på 2023 och rekordkvartal med en nettoomsättning på 51,3 MSEK visar på företagets förmåga att leverera tillväxt och lönsamhet.

Leire avslutade sin kommentar med att nämna att Arcoma ser fram emot första kvartalet 2024 och att företaget är redo att fortsätta sin framgångsresa med fokus på innovation, tillväxt och lönsamhet.

Socialt