Bodyflight Q3 2023, ett rekordkvartal

Tredje kvartalet var det bästa tredjekvartalet i bolagets historia. Till stor del då siffrorna är konsoliderade efter förvärvet av VR-bolaget VREX den 1 juli i år, samt en stark försäljning.

Delårsrapporten i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick under det andra kvartalet till 9 900 tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till + 1 928 tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till + 1 335 tkr.
  • Resultat per aktie efter skatt är + 0,08 kr.

VD’ns ord om rapporten:

Bodyflight är nu igång med förvärvsstrategin som aviserades för ett år sedan. Vi har genomfört ett strategiskt förvärv av VREX, ett fantastiskt VR-bolag. Det bidrog starkt till att omsättningen detta kvartal ökade med 55,8 % jämfört med tredje kvartalet förra året. 

Vi har sjösatt ett nytt affärssystem och bokningssystem. Det bidrar till en effektivare marknadsföring av våra unika upplevelser till en lägre kostnad. De långfristiga skulderna har minskats rejält, vilket ger bättre likviditet och möjliggör kommande förvärv och satsningar. Bodyflight tjänar pengar. Trots en svag konjuktur gör vi ett rekordresultat. Det gör mig mycket nöjd.

Läs hela nyheten här

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

bodyflight.se 

Socialt