LMK Group – presenterar ökad vinst

LMK Group, en ledande leverantör av matkassar i Norden och ledande inom skandinavisk foodtech, släppte i dag sin kvartalsrapport. Rapporten visar fortsatt förbättrad marginal efter hanteringskostnader, framsteg med att stabilisera omsättningen samt att en strikt kostnadsdisciplin under kvartalet har bidragit till att förbättra lönsamheten och till ett positivt kassaflöde under första halvåret.

Andra kvartalet 2023 (Q2 2022) 

  • Nettoomsättningen minskade med 13,8% till 230,5 MSEK (267,6 MSEK samma period föregående år). Justerad för valutakursdifferenser motsvarar det en minskning om 11.7% 
  • Marginal efter hanteringskostnader uppgick till 31,3% (24,5%) 
  • EBITDA uppgick till 27,2 MSEK (17,3), motsvarande en EBITDA-marginal om 11,8% (6,5%) 
  • Justerad EBITDA uppgick till 27,2 MSEK (19,8) och justerad EBITDA-marginal till 11,8% (7,4%) 
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,3 MSEK (3,8), motsvarande en marginal om 6,7% (1,4%) 
  • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 15,3 MSEK (6,3), motsvarande en marginal om 6,7% (2,4%) 
  • Resultat efter skatt uppgick till 8,4 MSEK (-0,6) 
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,67 SEK (-0,05)